Yusufeli Kültür Turizmi ve Tarihi Değerler.

Yusufeli Kültür Turizmi ve Tarihi Değerler.

355 kez görüntülenmiştir.

645 yılında Mekkeli mesleme oğlu Habib kumandasındaki İslam ordusu bu bölgedeki Bizanslıları yenerek bölgeyi İslam Ordusuna bağladı. Daha sonra bölge , Selçuklu Akınlarına sahne olmuş ve 1. Alaaddin zamanında Şavşat-Artvin-Yusufeli kesimleri Anadolu Selçuklu Devletine katıldı. 


İlk ilçe teşkilatı Erzurum iline bağlı olarak 1879 yılında KİSKİM kazası adı ile kuruldu. Kazanın resmi adı ise Kiskim beyleri torunlarının zorlamaları ile kabul edilmiştir. Kaza ilk merkezi olan Öğdem’de 10 yıl kalabildi. 1889 yılından sonra merkezi Ersis oldu. 1912 yılında ilçenin Kiskim olan adı Yusufeli olarak değiştirildi. 1915 yılında Rus işgali başlayınca , 1916’da tedbir için kayıtlar Bayburt’a taşındı ve 1918’de Ruslar geri çekilince Ersis’e geri getirildi. Ersis, 1926’ya kadar ilçe merkezi olmaya devam eder. 1926’da ilçe merkezi tekrar Öğdem’e nakledilerek Erzurum’dan alınıp ilk defa Artvin’e bağlandı. 7 yıl Artvin’e bağlı kaldıktan sonra 1933 yılında Rize Merkezli Çoruh vilayeti kurulup Artvin’de bu Vilayetin ilçesi olunca Yusufeli bu sefer köyleri ile birlikte Erzurum’a bağlandı. 1936 yılında Rize Merkezli Çoruh Vilayeti kaldırılarak, merkezi Artvin olmak üzere yeni Çoruh vilayeti kurulunca, Yusufeli’de Erzurum’dan alınarak Artvin’e bağlandı. 1950 de  şimdiki yerine taşındı.

 
Artvin ve çevresinin günümüze ulaşan kaleler dışındaki en eski mimari eserleri ortaçağ dönemine ait olan manastır ve kilise yapılarıdır. Yörede Gürcü hakimiyeti dönemlerinde Artvin Merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ve çevre ilçelerde büyüklük ve sanatsal açıdan önemli 10 adet manastır kompleksi bulunmaktadır. Bu dini yapılardan en erken döneme tarihlenen, Artvin (Merkez), Bağcılar (Opiza) köyündeki V. yüzyılda yapılmış olan manastırdır. 


Yapı günümüzde oldukça harap durumdadır. Bölgede camiye çevrilerek ibadet mekânı olarak kullanılmaya devam edilen manastırların eklentileri yıkılmış olmakla birlikte cami olan kısımlar tüm detayları ile ve ayrıca yıkılan yapılar da mevcut taş işleme ve süsleme detayları ile dikkat ve ilgi çeken yapılar olarak varlığını sürdürmektedir. 


Bölgede bulunan bazıları 1000 yıldan eski kilise ve manastır komplekslerine, koruma ve yapıların ibadethane kimliğine saygı ilkelerine sadık kalınmak sureti ile, dünyada uygulanan örneklere benzer şekilde; müze, sanat evi, kafeterya, motel gibi işlevler verilerek ve de koruma dengesi gözetilerek turizme kazandırılmasının, bölge ve ilin turizm potansiyelinin artmasına yardımcı olacağı öngörülmektedir. Çalışmada, öncelikle bölge ve yapılara ait literatür araştırmaları yapılmıştır. İkinci aşamada yapıların konum ve fotoğraf tespitleri yapılmak sureti ile yapısal ve peyzaj özellikleri belirlenmiştir. Bu özellikler dikkate alınarak, dünyada benzer dini yapıların farklı şekilde işlevlendirilme örnekleri ile Artvin manastırları karşılaştırılmak suretiyle, bu yapı komplekslerinden Artvin kültür ve turizminde daha etkin yararlanılması için yeni işlev önerileri ortaya konulmuştur.

ETİKETLER : "YUSUFELİ", "ARTVİN", "YUSUFELİ TANITIMI", "YUSUFELİ KÜLTÜRÜ", "YUSUFELİ TURİZM", "YUSUFELİ TARİHSEL DEĞERLERİ" ,
banner2-a banner1-a lasafre pozitera colorado hd perakende-haber-sonu gif

ÖNERİLEN HABERLER

world
world
Ülker Metro perakende gün
Koçtaş Banner Nestle Çikolata Carrefoursa Harca Kazan